نععفقب6غ7فقه756فغ

مسعود همتی

 

سعی من این هست که ویدیو های با کیفیت و مفید در رابطه با دنیای تکنولوژی و بازی بسازم

aparat_icon_color_black_512

slashmasoud

1516920571instagram-png-instagram-icon-1600x1600

Techdooni

youtube-logo-png-46031

slashmasoud

icons8-twitter-500

TechDooni@

584856b4e0bb315b0f7675ac

slashmasoud@gmail.com